Υπολογισμός αποστατών - Κλίπς

Με την χρήση του πίνακα θα υπολογίσουμε τα συνολικά τεμάχια των αποστατών πλακιδίων που απαιτούνται ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στον υπολογισμό του τελικού αριθμού συνυπολογίζεται και το μέγεθος του πλακιδίου που θα τοποθετήσουμε. 

Παράδειγμα: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (Α) 80 x (Β) 40 cm

  1. Οι κάθετες και οι οριζόντιες στήλες βοηθούν στο να προσδιοριστεί το επιλεγμένο μέγεθος πλακιδίου (80×40 cm)
  2. Το σημείο που τέμνονται οι στήλες αυτές μας υποδεικνύει τον επιλεγμένο αριθμό των κλίπς / αποστατών πλακιδίων που θα χρειαστούμε ανά τετραγωνικό μέτρο. (Στην περίπτωση μας το σημείο τομής είναι το νούμερο 16) 
  3. Πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό αυτό με το συνολικό μέγεθος του χώρου θα βρούμε τον συνολικό αριθμό αποστατών αλφαδοποίησης που θα χρειαστούμε. ( ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σε χώρο 40 μ2 θα χρειαστούμε 16×40=640 τεμάχια.) 
apostates3