Ένθετο
Εμφάνιση 9 12 18 24

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR40/50.H FERRO 50x40cm

Τιμή eshop: 47,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,00 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νιπτήρας ένθετος LT 6001 53x44x20cm

Τιμή eshop: 55,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 5,00 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR40/50TS.H FERRO 50x40cm

Τιμή eshop: 65,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,15 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR45/58.H FERRO 58x48cm

Τιμή eshop: 73,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,15 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR48/48.H FERRO 48x48cm

Τιμή eshop: 73,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,20 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR50/80AL.H FERRO 80x50cm

Τιμή eshop: 77,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,60 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR43/76.H FERRO 76×43,5cm

Τιμή eshop: 77,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 3,00 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR43.H FERRO Ø43cm

Τιμή eshop: 81,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 1,80 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR60/80L.H FERRO 80x60cm

Τιμή eshop: 81,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 3,00 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR45/58TS.H FERRO 58x48cm

Τιμή eshop: 81,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,20 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR60/80LTS.H FERRO 80x60cm

Τιμή eshop: 88,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 3,10 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR50/80AP.H FERRO 80x50cm

Τιμή eshop: 88,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,60 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR48/48TS.H FERRO 48x48cm

Τιμή eshop: 88,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,20 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR43TS.H FERRO Ø43cm

Τιμή eshop: 89,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,25 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR50/80D.H FERRO 80x50cm

Τιμή eshop: 89,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,90 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR60/80D.H FERRO 80x60cm

Τιμή eshop: 92,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 3,15 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR50/80ALTS.H FERRO 80x50cm

Τιμή eshop: 92,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,55 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR43/76TS.H FERRO 76×43,5cm

Τιμή eshop: 92,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,70 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR49/77.H FERRO 78x49cm

Τιμή eshop: 93,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 3,00 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR60/80P.H FERRO 80x60cm

Τιμή eshop: 96,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,10 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νιπτήρας επίπλου LT 7506 60x47x18cm

Τιμή eshop: 101,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 13,00 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR50/80APTS.H FERRO 80x50cm

Τιμή eshop: 101,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 2,55 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR49/77TS.H FERRO 78x49cm

Τιμή eshop: 107,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 3,20 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR60/80PTS.H FERRO 80x60cm

Τιμή eshop: 108,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 3,25 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR50/80DTS.H FERRO 80x50cm

Τιμή eshop: 114,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 3,70 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας σαγρέ DR60/80DTS.H FERRO 80x60cm

Τιμή eshop: 116,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 4,10 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νεροχύτης κουζίνας λείος DR50/80.H FERRO 80x50cm

Τιμή eshop: 117,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 4,05 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση

Νιπτήρας επίπλου LT 7506 75x46x17cm

Τιμή eshop: 125,00
Προσθήκη στο καλάθι
Βάρος 13,50 kg
Συλλογή

Υλικό

Χρώμα

Τοποθέτηση